Wij maken het verschil.

De meeste mensen zijn zich niet bewust van de impact van hun surfgedrag op het milieu. Wij willen dit bewustzijn creëren en tegelijkertijd de impact reduceren door dit direct te  vertalen in onze diensten als hosting provider.

Groene datacenters.

Alle websites ter wereld staan opgeslagen op een server in een datacenter. Deze staan 24 uur per dag, 7 dagen per week aan. Deze servers hebben veel energie nodig om draaiende te blijven. Een groot deel van deze energie gaat op aan het koelen van de servers. Datacenters zijn verantwoordelijk voor 3% van het wereldwijde energieverbruik.. >> Bron

Wij zijn aangesloten bij datacenters die draaien op groene stroom. Deze energie wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals windparken en zonne-energie. Op deze manier is jouw website CO2 neutraal. Alleen is dit niet genoeg voor een betere toekomst. Met datagebruik hangt namelijk ook veel indirecte uitstoot samen. 

PGH_Impact_Groen
PGH_Nature-Benefits

Indirecte milieu impact.

Samenwerken met groene datacenters is pas het begin. De uitstoot die vrij komt bij het transport van de data is dan nog niet weggenomen. Wij maken via een tool een schatting van de indirecte uitstoot. Om dit te compenseren worden er bomen geplant aan de hand van het aantal pagina weergaven. Dit cijfer geeft een goed beeld van de uitstoot van een website. 

In samenwerking met Tree-Nation worden de bomen wereldwijd geplant. Ieder jaar ontvang je een overzicht van het aantal geplante bomen voor jouw website. 

 

Onze berekening.

Bij het laden van een website komt de gebruikte energie overeen met de hoeveelheid overgedragen gegevens. De gegevens die via de kabel worden overgedragen worden vermenigvuldigd met de gegevens die we hebben over het energieverbruik.

Energie wordt gebruikt in het datacenter, communicatienetwerken en door de computer of het mobiele apparaat van de eindgebruiker. Natuurlijk varieert dit voor elke website en elke bezoeker, daarom gebruiken we een gemiddeld cijfer. Dit geeft ons een cijfer van 1,8 kWh/GB. 

We gaan er van uit dat alle websites standaardnetstroom gebruiken. De database van de Green Web Foundation (GWF) wordt gebruikt om te zien of een datacenter groene energie gebruikt. 

De koolstofintensiteit van elektriciteit is gebaseerd op het internationale gemiddelde van 475 gram CO2 per kWh. De hernieuwbare energie is gebaseerd op het gemiddelde voor windenergie van 33,4 gram CO2 per kWh. 

Wanneer al deze informatie samengevoegd wordt, krijg je een goed beeld van de emissies die een gemiddelde gebruiken met zich meebrengt op een bepaalde website.  Vermenigvuldig koolstof per paginaweergave met het aantal jaarlijkse weergaven en we kunnen de totale jaarlijkse CO2-uitstoot schatten. 

Samenwerking staat centraal.

Er zijn nog meer opties om een milieuvriendelijke website te creëren. De visie van Pure Green Hosting is om bewustzijn te creëren over de impact van datagebruik op het milieu. Vaak zijn kleine aanpassingen aan een website nodig om de CO2 uitstoot te reduceren. om minder CO2 uit te stoten. Dit kan bijvoorbeeld door afbeeldingen te verkleinen of zelfs te vervangen door tekst. Aan de hand van een analyse kijken wij wat er geoptimaliseerd kan worden voor een snellere en milieuvriendelijke website. 

Groene data.

Bomen planten.

Samen met jou.

Arrow-up